Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Comenius Bilaterális projekt 2012- 2014

Comenius Bilaterális projekt 2012- 2014
Comenius bilaterális (kétoldalú) iskolai együttműködési projektben együttműködő partnerünk a holzmindeni Georg-von-Langen - Berufsbildende Schulen (Németország, Niedersachsen)

 

A projekt ideje: 2012. 09. 01. – 2014. 08. 31.

A projekt témája: „Európa – ami minket foglakoztat”

Ez egy kerettéma, a résztvevők olyan konkrét témát választanak és dolgoznak fel, ami társadalmi szinten releváns problémát jelent.

Kiemelt szerepet kap a tartalmi vonatkozások mellett az interkulturális problémákra való érzékenység és a kommunikációs készségek alakítása különböző kommunikációs platformokon (pl. E-twinning).

A konkrét projektmunka eredményeként több közösen összeállított „újságszám” jelenik meg, és prezentációkra kerül sor. A tematikus újságok formai és tartalmi kialakítása is a közös projektmunka része.

A témák feldolgozása során a problémafelvetésnek és bemutatásnak mindkét országot érinteni kell.

A projekt résztvevői egyeztetik elképzeléseiket, közösen alakítják ki az időtervet és a munkaformát, kutatómunkát végeznek, anyagot gyűjtenek, interjúkat készítenek, kérdőívet állítanak össze, megtanulják, hogyan értékeljék ki a statisztikai adatokat, újságcikket írnak, prezentációt készítenek.

Ezen kívül tanórákhoz kapcsolódóan is foglalkozhatnak a résztvevők a témákkal, s ezek elmélyítéséhez az egymás országában tett utazások, a különböző programok is hozzájárulnak.

Az első projektév végére elkészült az első újságszám, a második évben további két szám megjelentetése szerepel a tervben.

A projekt célja, hogy a résztvevők jártasságra tegyenek szert a határokon átívelő közös munkát igénylő projektek megvalósításában, javuljon (idegen nyelvi) kommunikációs készségük, gyarapodjon ismeretük a partnerországról.

Ezek a jártaságok később is jól kamatoztathatók.

Mindezt elősegíti az évenkénti 2 x 2 mobilitás, aminek során októberben a Gundelesek fogadják 10 napra a holzmindeni10 diákot és kísérőiket, s májusban kerül sor a viszontlátogatásra.

A projekt munkanyelve a német.

Partneriskolánk