Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

TRAMBULIN - Tehetséggondozó Ösztöndíj

TRAMBULIN - Tehetséggondozó Ösztöndíj
A 2022-2023-as tanévben is pályázhatnak ösztöndíjra a tehetséges tanulók! Részletek a cikkben!

 

 

 

 

"Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az előző tanév végén legalább 3,7-es tanulmányi átlagot elérő 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulók részére

 

„TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

 

elnevezéssel pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat kíván nyújtani tanulmányi előmenetelük elősegítésére, valamint tehetségük kibontakoztatásához, továbbfejlesztéséhez, és pályaválasztásuk megkönnyítéséhez.

 

 

 

A pályázaton összesen 250 tanuló vehet részt!

 

A tanulók az alábbi feltételek együttes fennállása esetén pályázhatnak:

  • Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • 10., 11. illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója;
  • a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi eredményének átlaga a magatartás és szorgalom jegyek beleszámítása nélkül eléri vagy meghaladja a 3,7-et,
  • a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét (142.500 Ft) nem haladja meg. 

 

 

A kiválasztásnál előnyt élvez a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű diák, akinek a családjában a tehetséggondozás finanszírozása nehézséget okoz.

 

A pályázat elbírálásánál plusz pontot kapnak azon tanulók, akik a megadott tanulmányi versenyeken helyezést értek el, vagy az iskolai élet aktív résztvevői."

 

 

Cél a tehetséges tanulók eredményeinek elismerése, képességeik folyamatos fejlesztése, hozzájárulás a kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához.

 

Elérhető összeg a 2022-2023-as tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft!

 

A tanulói pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 11.!