Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

TRAMBULIN - Tehetséggondozó Ösztöndíj

TRAMBULIN - Tehetséggondozó Ösztöndíj
A TRAMBULIN tehetség gondozó ösztöndíjra a 2024-2025-ös tanévre is pályázhatnak a tehetséges tanulók! Részletek a cikkben!

 

 

 

 

"Budapest Főváros Önkormányzata a valamely tantárgyból, illetve területen tehetséges, Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési illetve szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos, összesen 250 tanuló számára

 

„TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

 

elnevezéssel pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat kíván nyújtani tanulmányi előmenetelük elősegítésére, valamint tehetségük kibontakoztatásához, továbbfejlesztéséhez, és pályaválasztásuk megkönnyítéséhez.

  

A pályázat elnyerésére összesen 250 tanulónak van lehetősége!   

 

 

Elnyerhető összeg: a 2024/2025-ös tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft.

 

 

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

  • Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési és szakképző  10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója pályázhat.
  • A tanuló családjában az egy főre jutó elkölthető, azaz a végrehajtás során történő letiltás vagy levonás után fennmaradó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum hatszorosát, azaz 171 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
  • A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
  • Szaktanári ajánlás
  • A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,5-ös tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)

 

Budapest Főváros Önkormányzata döntésénél előnyt élvez az a diák, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

  

Cél a tehetséges tanulók eredményeinek elismerése, képességeik folyamatos fejlesztése, hozzájárulás a kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához.

 

 

A tanulói pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 2.!

 

 

 

  

A teljes pályáztai kiírás a kötelező mellékletekkel és az adatkezelési tájékoztató a lap alján tölthető le!