Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Felvételi tájékoztató a 2024-2025-ös tanévre

Felvételi tájékoztató a 2024-2025-ös tanévre
Merre tovább? Felvételi tájékoztatónk a lap alján tölthető le.

 

 

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum

 OM azonosító: 203032/020

 

 Felvételi tájékoztatója a 2024-2025-ös tanévre

 

 

 

 

A karrier az iskolában kezdődik!

 

A legrégebbi és máig legeredményesebb vendéglátó és turisztikai iskolában arra helyezzük a hangsúlyt, hogy tanulóink a lehető legszélesebb körű szakmai tapasztalatot szerezzék meg a diákévek alatt. Ezt segítik elismert szakoktatóink, a mai gasztronómiai életet meghatározó gyakorlati helyeink és Erasmus programunk is.

A turisztika tagozatunk belépőt jelent a turizmus bármely területére, a rendezvényszervezéstől a szállodai recepción és értékesítésen át az utazási irodákig.

Az itt képzett vendéglátós szakemberek a szakma legelismertebb éttermeiben, szállodáiban készítik étel- és cukrász különlegességeiket, gondoskodnak vendégeikről.

A Gundel hagyományőrzése és sokszínűsége a biztosíték arra, hogy tőlünk kikerülve tárt karokkal várják majd tanulóinkat a turizmus-vendéglátásban.

 

Iskolánkat ma is áthatja Gundel Károly szellemisége: 

„A múlt kötelez, a jövő követel tőlünk.”

 

 

 

Technikumi képzések

 

 

A technikumi képzésekben a közismereti- és a szakmai képzés ötvöződik. A közismereti tárgyak mellett a szakmai végzettséghez szükséges ismereteket is elsajátítják, így a képzés végén érettségi- és szakmai végzettséget is szereznek a diákok.

Sőt! Itt van lehetőség az okleves technikusi végzettség megszerzésére is, amely előnyt jelent a szakirányú továbbtanulásnál.

 

A képzés több részre tagolódik.

 • A közismereti tárgyak folyamatos elsajátítása mellett az első szakaszban az egységes két éves ágazati alapozó képzés segít kiválasztani az ágazaton belül a tanulni kívánt szakmát.
 • Az ezt követő kétéves szakaszban az érettségi vizsgára történő felkészülés mellett már intenzívebb a szakmai képzés. A munkahelyi szakmai gyakorlatok biztosítják a tanultak gyakorlatban való alkalmazását.
 • Végül az utolsó évben az idegen nyelv tanulása mellett a technikusi vizsgára készülnek a tanulók.

 

A technikusi vizsga után lehetőség van újabb szakma elsajátítására vagy felsőfokú tanulmányokra, illetve a szakmában való elhelyezkedésre.

 

A technikumi képzés során a tanulók különféle juttatásokban részesülnek. Az ágazati alapozó képzés idején szakképzési ösztöndíjat kapnak, a munkahelyi gyakorlatok ideje alatt a szakképzési munkaszerződés már figyelemre méltó jövedelmet biztosít.

A sikeres technikumi vizsga után a tanuló jogosult az egyszeri pályakezdési támogatásra is.

 

 

A technikum választások sorát kínálja!

 

 • Választható a képzés hossza, lehet 5 éves, de választható az 1+5 éves nyelvi előkészítő évfolyamos technikumi képzés is.
 • Választható a második nyelv:
   • német nyelv, vagy
   • francia nyelv, vagy
   • orosz nyelv
 • A 9. és a 10. évfolyam egységes ágazati alapozó képzése, a turizmus-vendéglátás ágazat megismerése után választható a tanulni kívánt szakma:
   • cukrász szaktechnikus vagy
   • szakács szaktechnikus vagy
   • vendégtéri szaktechnikus vagy
   • turisztikai technikus

 

 

 

 

TECHNIKUMI TAGOZATKÓDOK

 

 

 

Technikumi képzés turisztikai ágazattal, két tanítási nyelvű képzés

Nyelvi előkészítő évfolyammal

 

Tagozatkód: 2001

 

1+5 éves képzés

Megszerezhető végzettség: érettségi végzettség + turisztikai technikus

Célnyelv: angol nyelv

Választható második nyelv: a német nyelv vagy a francia nyelv vagy az orosz nyelv.

 

Speciális képzés, melyre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik már most érdeklődnek a turizmus iránt, el tudják képzelni magukat utazási irodában, idegenvezetőként, rendezvényszervezőként vagy szállodában.

Bátran kommunikálnak, nyitottak, jó a nyelvérzékük és motiváltak új ismeretek megszerzésében.

 

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával.

 

Ezt követően a 9. és a 10. évfolyamon itt is ágazati alapozó képzés folyik, de a szakmai tárgyak egy részét már idegen nyelven tanulják a diákok.

A nyelvek elsajátítását anyanyelvi tanárok is segítik. Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi minimum 60%-os eredménye a kéttannyelvű érettségin felsőfokú nyelvvizsgát eredményez.

 

Ezen a tagozaton lehetőség van az okleveles technikusi végzettség megszerzésére is, amely előnyt jelent a szakirányú továbbtanulásnál!

 

 

Technikumi képzés, Turizmus – vendéglátás ágazat

Nyelvi előkészítő évfolyammal

 

Tagozatkód: 2002

 

1+5 éves képzés

Első idegen nyelv: angol nyelv

Választható második nyelv: a német nyelv, vagy a francia nyelv, vagy az orosz nyelv.

Megszerezhető végzettség:

 • érettségi végzettség + cukrász szaktechnikus vagy
 • érettségi végzettség + szakács szaktechnikus vagy
 • érettségi végzettség + vendégtéri szaktechnikus vagy
 • érettségi végzettség + turisztikai technikus

 

Azokat a tanulókat várjuk, akik motiváltak a nyelvtanulásra, az idegen nyelvet pályafutásuk során munkanyelvként szeretnék használni.

 

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában intenzív nyelvi felkészítést kapnak a tanulók. Ezen az évfolyamon kezdődik meg a második nyelv tanulása is!

 

A nyelvi előkészítő évfolyamot követően a tanulók az ágazati alapozó képzést kezdik meg, de lehetőség van a kéttannyelvű képzésbe történő becsatlakozásra is.

 

Ezen a tagozaton is lehetőség van az okleveles technikusi végzettség megszerzésére, amely előnyt jelent a szakirányú továbbtanulásnál!

 

 

 

Technikumi képzés, Turizmus – vendéglátás ágazat

 

Tagozatkód: 2003

 

5 éves képzés

Első idegen nyelv: angol nyelv

Választható második nyelv: a német nyelv, vagy a francia nyelv, vagy az orosz nyelv.

Megszerezhető végzettség:

  • érettségi végzettség + cukrász szaktechnikus vagy
  • érettségi végzettség + szakács szaktechnikus vagy
  • érettségi végzettség + vendégtéri szaktechnikus vagy
  • érettségi végzettség + turisztikai technikus

 

Azokat a tanulókat várjuk, akik a turizmus-vendéglátás területén, szakemberként, vállalkozóként képzelik el a jövőjüket. Szeretnek alkotni, nyitottak a kommunikációra, jó házigazdaként tekintenek a vendégre.

 

A képzés célja a sikeres érettségi- és technikusi vizsga. Ezt követően lehetőség van újabb szakma elsajátítására vagy felsőfokú tanulmányokra, illetve a szakmában való elhelyezkedésre.

 

 

 

 

 

 

A technikumi tagozatokhoz

központi írásbeli felvételi szükséges, melyre a jelentkezési határidő:

 

2023. november 30.!

 

 

 

 

Szakképző iskolai képzések

 

 

A szakképző iskolai képzésekben a hangsúly a szakmai ismeretek elsajátításán van, a képzés célja a sikeres szakmai vizsga, jó szakemberek képzése. A közismereti képzés a szakmai fejlődést alapozza meg.

 

A képzés két részre tagolódik.

 • A képzés első éve az egységes ágazati alapozó képzés a turizmus-vendéglátás területére, amely segít a szakmáról való döntésben.
 • A második és harmadik év a folytatódó közismereti képzés mellett a választott szakma intenzív tanulásával telik.

 

A képzés első évében a tanulók az iskolai tanműhelyben szereznek gyakorlati ismereteket. Ebben az évben jogosultak a szakképzési ösztöndíjra.

 

A második évtől szakképzési munkaszerződéssel külső gyakorlati munkahelyen sajátíthatják el a szakmai fogásokat. A szakképzési munkaszerződés komoly jövedelmet biztosít a tanulóknak.

 

A sikeres szakmai vizsga utána tanulók jogosultak az egyszeri pályakezdési juttatásra.

 

 

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGOZATKÓD

 

 

Szakképző iskolai képzés - Turizmus – vendéglátás ágazat

 

Tagozatkód: 2004

 

3 éves képzés

Idegen nyelv: angol nyelv

Megszerezhető végzettség:

 • cukrász vagy
 • szakács vagy
 • pincér - vendégtéri szakember

 

Azokat a tanulókat várjuk, akik már eldöntötték, hogy a vendéglátás alapszakmáiból szeretnének választani.

Szeretik a gyakorlati feladatokat, a konkrét megoldandó problémákat, minél hamarabb ki akarják próbálni magukat a munka világában.

 

 

 

 

 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

a 2024-2025-ös tanévre

 

 

A technikusi képzésekre jelentkező tanulóknak anyanyelv és matematika tantárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni.

Ezen kívül a jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát szervezünk.

 

A felvételi vizsga beosztását CSAK az 

 

iskola honlapján 

 

 

 

lehet megtekinteni 2024. február 26-tól.

Külön értesítést nem küldünk, kérjük kisérje figyelemmel az oldalt!

 

A felvételi pontszám

- 50%-át a központi írásbeli dolgozatok eredménye (anyanyelv és matematika),

- 25%-át az általános iskolai osztályzatok,

- 25%-át a szóbeli felvételi vizsga adja.

Összesen 200 pont gyűjthető össze.

 

A hozzánk jelentkező, SNI határozattal rendelkező tanulónak is meg kell írnia mind a két központi írásbeli dolgozatot, élve az SNI-s tanulókat megillető időkedvezménnyel. (Kérvény és Szakértői Bizottság véleménye szükséges!)

A központi írásbeli felvételi vizsga nem online vizsga, hagyományosan papír feladatlapot kell kitölteni. Ennek megfelelően biztosítható a tanulók számára a szakértői véleményben foglalt kedvezmény.

 

A szakképző iskolába jelentkező tanulók felvétele az általános iskolai eredmények és a pályaalkalmassági vizsgálat alapján történik.

A pontok 50 %-át az általános iskolai eredmények, 50 %-át a pályaalkalmassági vizsgálat adja. A tanulók összesen 100 pontot szerezhetnek.

 

A szakképző iskolába jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálatot szervezünk!

 

A vizsgálatra történő beosztást CSAK az 

 

iskola honlapján 

 

 

 

lehet megtekinteni 2024. február 26-tól.

 

 

Külön értesítést nem küldünk, kérjük kisérje figyelemmel az oldalt!

 

 

 

 

 

Az általános iskola hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatai közül a pontszámot adó tantárgyak a technikumban és a szakképző iskolában:

 

    • magyar nyelv,
    • irodalom,
    • matematika,
    • történelem,
    • egy idegen nyelv.

 

 

Felmentés esetén helyettesítő osztályzat a természettudományos tantárgyak közül a legjobb eredmény.

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a középiskolák központi írásbeli felvételi feladatsorairól

 

Az egységes középiskolai felvételikre anyanyelvi és matematikai feladatsorok készülnek. Az írásbeli felvételi célja az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek és képességek felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A feladatok többsége a készségek és képességek mérését szolgálja.

 

Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási szabályok alkalmazását igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az anyanyelvi készségek, például a szövegértés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a gondolkodás, a kreativitás, a fantázia működését vizsgáló feladatok. A feladatsorok sikeres megoldásához a tanult ismeretek mellett megfelelő figyelem, szókincs, kifejezőkészség, absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság szükséges.

 

A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő, szokásos feladatokon kívül, főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű szituációkban való alkalmazását igénylő feladatok kerülnek, néhány kreativitást, ötleteket feltételező feladattal is kiegészítve. A feladatmegoldás sikerében a tantárgyi ismeretek mellett itt is a megfelelő figyelem, feladatmegoldó készség, problémaérzékenység, logikus gondolkodás és a kreativitás játszhat fontos szerepet.

 

 

Az előző évi központi írásbeli feladatlapok és azok megoldásai az Oktatási Hivatal oldalán érhetőek el.

 

ITT

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit a beiskolázási tájékoztató előadásokon:

 

2023. november 14.     15.30

2023. november 22.     15.30

2023. november 30.     15.30

 

Regisztráció szükséges!

A regisztráció lezárult!

 

 

 

 

 

 

Ha kérdése van, tegye fel a  titkarsag@gundeliskola.hu  címen!

 

 

 

 

 

Sikeres felvételit kíván a

 

 

 

BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum