Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Javító-, osztályozó vizsga 2023 augusztus

Javító-, osztályozó vizsga 2023 augusztus
Július elején már frissültek a továbbhaladási feltételek! Alapvető információk a javító-, osztályozó vizsgáról. A vizsgán érintett tanulók levélben kapnak tájékoztatást a vizsgáról.

 

 

Információk a 2023. augusztusi javító-, pótló-, osztályozó vizsgákról

 

Írásbeli vizsgák: 2023. augusztus 28., hétfő   9 óra

Szóbeli vizsgák: 2023. augusztus 29., kedd   8 óra

 

A vizsgázónak az írásbeli vizsga előtt min. 30 perccel korábban kell megérkeznie!

 

A vizsga első napján legkésőbb 830 és 900 között a vizsgázónak le kell adnia a bizonyítványát a 109-es tanügyi irodában.

 

A vizsgák részletes beosztása a vizsga első napján az aulában, a hirdetőtáblán lesz olvasható.

 

 

A tanulói jogviszonyban (nappali tagozat) tanuló számítson rá, hogy mind a két vizsganapon meg kell jelennie!

 

A felnőttképzési jogviszonyban tanuló számítson rá, hogy az első vizsganapon a teljes napját igénybe veszi a vizsga, a szóbeli vizsgákra is az első napon kerül sor.

 

 

A vizsgára felkészülés elengedhetetlen része a tanítási órákon vezetett füzet és a tankönyv megfelelő fejezeteinek megtanulása.

A felkészüléshez további segítséget talál a  Tovább haladási feltételek oldalon a tantárgynak megfelelő cikkben.

Az oldal minden év július 15-én frissül.

 

Fontos tudnivaló!   Matematika tantárgyból az eredménytől függően van szóbeli vizsga!

 

Tennivalók a vizsgát követően:

  • Aki sikeres vizsgát tett és nem végzős, annak nincs teendője, halad tovább az osztályával.
  • Aki sikeres javítóvizsgát tett és szakképzős végzős tanuló, annak az iskolában jelentkeznie kell az októberi szakmai vizsgára. A jelentkezést augusztus 30-ig tudjuk elfogadni! Ha elmulasztja a határidőt, nem vizsgázhat októberben!
  • A végzős érettségizők, akik a bukás miatt tettek előrehozott érettségi vizsgát, az érettségire történő jelentkezésről érdeklődjenek a tanügyi irodában.
  • Akinek nem sikerült a vizsgája, annak legkésőbb augusztus 30-án írásban be kell jelentenie a 109-es tanügyi irodán az évfolyam ismétlésének szándékát.

 

FONTOS!

A szakképzés változása miatt van olyan osztály, ahol az évfolyamismétléshez nincs megfelelő osztály, ill. csak külön feltételek teljesítése esetén lehet évfolyamot ismételni. Az évfolyamismétlési kérelemben pontosan le kell írni, hogy a tanuló melyik képzésben szeretne évfolyamot ismételni.

Az évismétlők az osztályba sorolást szeptember 4-én az aulai hirdetőtáblán találják meg.

Aki már nem tanköteles és nem jelzi évfolyam ismétlési szándékát, az nem kap osztályba sorolást, tanulói jogviszonya augusztus 31-én megszünik.

Aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 16. életévét, a 2023-2024-es tanévben már nem tanköteles,  évismétlésnél kérelmet kell írnia.

 

 

Sikeres felkészülést kívánunk!