Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

A Diákönkörmányzat

A Diákönkörmányzat
BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskolájának Diákönkormányzata

A Diákönkormányzat célja és lényege:

A Diákönkormányzat az iskola diákjaiból álló szervezet, amely a diákok érdekeinek képviseletéért felel, továbbá az iskola élet színesítéséért, valamint célja, hogy a biztosítsa a megfelelő információáramlást a diákok és a tanárok között. A DÖK felel a Gólyatábor, illetve a Szalagavató valamint a Diáknap megszervezéséért, majd lebonyolításáért. A Diákönkormányzat demokratikus elven működő szervezet, amely nem folytat politikai tevékenységet.

A rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink:

·       Gólyatábor

·       Gólyahét

·       Szalagavató bál

·       Szalagavató After Party

·       Diáknap

 

A Diákönkormányzat testületének összetétele:

·       Elnök

o   Az elnök a Diákönkormányzat feje. Az Elnök irányítja a Diákönkormányzatot, felel a szabályszerű pénzkezelésért és felel a Diákönkormányzat irodájának működtetéséért, valamint összefogja a Diákönkormányzat teljes csapatát. 

·       Elnökhelyettes

o   Az elnököt helyettesítő személy, aki az elnök távollétében vezeti a Diákönkormányzatot és megfelelően ellátja az elnökre vonatkozó feladatokat.

 ·       Alelnökök

o   Az alelnökök azon személyek, akik az elnök munkaját segítik. Valamint a saját pozíciójukon belüli munkálatokat végzik az Alelnökhelyettesek és az Albizottsági tagok segítségével.

o   A Diákönkormányzat Alelnökei:

§  Szervezetért felelős Alelnök

§  Rendezvényekért felelős Alelnök

§  Kommunikációért felelős Alelnök

§  Érdekvédelemért felelős Alelnök.

·       Alelnökhelyettesek

o   Az alelnököt helyettesítő személy, aki az alelnök távollétében vezeti az adott albizottságot és megfelelően ellátja az Alelnökre vonatkozó feladatokat.

·       Albizottsági tagok

o   Az albizottsági tagok azok személyek, akik az alelnök munkaját segítik. Valamint a saját hatáskörükbe leosztott feladatokat ellátják.

·       Küldöttgyűlés

o   A Küldöttgyűlés a Diákönkormányzaton belül működő, szavazati joggal rendelkező szerv, akiket a diákság választ meg.

o   A Küldöttgyűlési tagok szavazati joggal rendelkeznek a diákönkormányzaton belül.

o   A Diákönkormányzaton belül, 15 Küldöttgyűlési képviselő van.

·       Ellenőrző bizottság

o   Az Ellenőrző Bizottság a Diákönkormányzat független, kizárólag az iskolai szabályzatoknak, illetve az Alapszabálynak az alárendelt szerve.

o   Ellenőrzik az Elnök, Alelnökök végrehajtott munkáját.

·       STAFF

o   A STAFF a diákönkormányzaton belül azok, a személyek, akiknek nincs szavazati joguk. Ugyan úgy szerves részei a Diákönkormányzatnak.

·       Elnökség

o   Az elnökséget a küldöttgyűlés választja tisztújítás keretében.

o   Mandátuma 1 évre szól.

o   Az elnökség hat tisztségből áll.

o   Elnök

o   Elnökhelyettes

o   Rendezvényekért felelős alelnök

o   Kommunikációért felelős alelnök

o   Szervezetért felelős alelnök

o   Érdekvédelemért felelős alelnök

 

 

 

 

 

 

 

Facebook oldal

Email cím: dok.gundel@gmail.com