Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
H-SZ: Küldjön e-mailt! CS: Küldjön e-mailt! P: Küldjön e-mailt!

A Diákönkörmányzat

2020. január 31.
A Diákönkörmányzat
BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskolájának Diákönkormányzata

Diákönkormányzatunk elsődleges célja, az iskolában tanuló diákok érdekeinek képviselete, illetve jogainak védelme. Emellett a tanév során több különböző típusú rendezvényt is szervezünk, valamint egyéb tevékenységeket végzünk az iskolai élet színesítése érdekében.

Rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink:

  • Gólyatábor
  • Gólyahét
  • Szalagavató bál - és afterparty
  • Zenehetek

 

A Diákönkormányzat testületének összetétele:

A Diákönkormányzat testülete tagja a Küldött közgyűlésnek. Tagokból illetve képviselőkből áll. Ennek a testületnek tagjaiból, valamint képviselőiből kerülnek ki a DÖK Végrehajtó testületének tagjai.

        I.            Diákönkormányzati tagok

Az iskola diákjai közül bárki választható diákönkormányzat testületi tagjának. A választás októberben zajlik. A jelentkezés egy pályázat leadásával történik, amelyben a jelölt leírhatja, milyen tervei vannak, milyen feladatokat tudna vállalni a Diákönkormányzatban. A jelentkezés lezárultjával a DÖK meghallgatja a jelölteket, majd szavaz. A jelölt Diákönkormányzati taggá választásához a jelenlévők többségének támogatása szükséges.

      II.            Diákönkormányzati képviselők

A DÖK képviselői már különböző tisztségeket is betölthetnek a szervezet végrehajtó testületében. A képviselői választás minden tanév januárjában zajlik. A jelentkezés feltétele a Diákönkormányzati tagság. A jelentkezés pályázat leadásával történik, amelyben a jelölt ismertetheti jövőbeni céljait, illetve elképzeléseit leendő képviselőként. A jelölteket a DÖK meghallgatja, majd a szavazásra jogosultak megválasztják a képviselőket.

A Diákönkormányzat Végrehajtó testülete:

A végrehajtó testület a DÖK testületén belül működik. Nevéből is adódóan ez a testület végzi a DÖK tevékenységének jelentős részét. A testület alelnökökből és azok bizottságaiból áll. Tagja lehet bárki, aki a DÖK testületének is tagja.

Tisztségviselői:

Referensek

Azok a Diákönkormányzati képviselők, akiket az elnökség a szervezeten belüli különböző bizottságok irányításával bíz meg. Megbízásukat az érintett bizottságnak el kell fogadnia. Mandátumuk visszavonásig érvényes.

Elnökség

Az elnökséget a küldöttközgyűlés választja tisztújítás keretében. Mandátuma 1 évre szól. Az elnökség hat tisztségből áll.

-       Elnök

-       Rendezvényekért felelős alelnök

-       Kommunikációért felelős alelnök

-       Tanulmányi ügyekért felelős alelnök

-       Szervezetért felelős alelnök

-       Érdekvédelemért felelős alelnök

 

A jelentkezés jelölés alapján történik. A DÖK minden képviselője jelölhető. A jelölést a DÖK-nek szavazással kell elfogadnia. Ezzel a jelöltet delegálja a küldött közgyűlésre. A küldött közgyűlés titkos szavazással választja meg az elnökséget.  Az elnökség irányítja a testület bizottságainak munkáját.

 

 

 

 

 

Facebook oldal

Email cím: dok.gundel@gmail.com