Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Erasmus+ általános tájékoztató

2016. szeptember 5.
Erasmus+ általános tájékoztató

Iskolánk évek óta több diákot küld külföldi munkahelyi gyakorlatra az Erasmus+ pályázati program keretében. Tanulóinknak szakács, cukrász és pincér szakmában nyílik lehetőségük tudásuk továbbfejleszésére hat európai országban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Máltán, Dániában és Észtországban.  Hisszük, hogy tanulóinknak nem csak szakmailag ad óriási előnyt egy ilyen lehetőség, hanem látókörük is nagymértékben kiszélesedik egy idegen kultúrában és környezetben.

Minden esetben a partnerként együttműködő intézmény segíti a kiutazókat az iskolánkkal történt egyeztetés után, hogy a lehető legjobb helyen végezhessék a kiutazók a szakmai gyakorlatukat. A korábbi résztvevők visszajelzései igazolják, hogy a kiválasztott munkahelyek színvonala hozzájárult a gyakornokok szakmai és nyelvi fejlődéséhez.

Erasmus+  program

A kedvezményezettek kiválasztása az őket tanító szakmai tanárok és osztályfőnökök véleményezése alapján történik. A diákok jelentkezése a felkészítésen való sikeres és aktív részvétel, valamint az intézménnyel kötött szerződés aláírása után válik véglegessé. A kedvezményezettek a kiválasztást követően szakmai, nyelvi, kulturális és lélektani felkészítésben vesznek részt, amelyeket iskolánk tanárai tartanak.

A kedvezményezetteket minden kiutazás alkalmával iskolai tanár kíséri a fogadó helyre, segítve ezzel eligazításukat, elhelyezésüket. A gyakorlatok hossza 4 és 8 hét között szóródik, attól függően, hogy milyen típusú pályázatban vesznek részt a diákok és milyen megállapodás születik a küldő és fogadó intézmény között.

A külföldi szakmai gyakorlatok az iskolarendszerű képzéshez kapcsolódnak és elismertségét Europass Mobilitási Igazolványok kiállításával erősítjük. Célunk olyan folyamatosan megvalósított mobilitási projektek szervezése, amely erősíti az iskolánkban tanulók elhelyezkedési esélyeit, lehetőséget biztosít számukra a szakma idegen nyelvi és kulturális környezetben való megtapasztalására, valamint új, nemzetközi technológiák megismerésére. A szakmai képzés ilyen irányú bővítése színesíti iskolánk képzési kínálatát, öregbíti hírnevét.

 Mit kínálunk?

·         Szakmai tapasztalatszerzés

·         Nyelvgyakorlás

·         Az iskola után jobb elhelyezkedési lehetőségi esélyek

·         Europass Mobilitási Igazolvány

·         Teljes ellátás

·         Teljesörű biztosítás

·         Utazás busszal vagy repülővel

 

Jelentkezési feltételek:

·         Jó tanulmányi eredmény

·         Német vagy angol nyelvismeret

·         Jó magatartás és szorgalom

·         Jó szaktanári és osztályfőnöki véleményezés

 

Információ:

A külföldi mobilitási programról bővebb információ kérhető:

Szöllősi Róbert, projektvezető, Erasmus iroda (Fszt.3)

leonardo@gundeliskola.hu