Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Tájékoztatás a tankönyvekről!

Tájékoztatás a tankönyvekről!
A tankönyv ellátás alapvetően változott meg! A 2020-2021-es tanévben iskolánk minden tanulója ingyenesen használható tankönyveket kap!

 

 

A 2020-2021-es tanévtől az iskola minden tanulója ingyenesen használható tankönyveket kap!

 

 

A 1092/2019. (III. 8.) Kormány határozat alapján valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül.

 

Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja meg használatra a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.

 

Ennek megfelelően iskolánkban a 2020-2021-es tanévben a 9. (előkészítő évfolyam is!) a 2/14. évfolyamig  minden tanuló tartós tankönyveket, munkafüzeteket, munkatankönyveket kap használatra.

 

A tankönyveket – külön beosztás szerint – szeptember hónapban, az iskolai könyvtárban veheti át a diák. Az átvétel pontos időpontjáról mindenki az osztályfőnöktől kap tájékoztatást.

 

Nagyon fontos, hogy a tanulók a tankönyveket használatra kapják meg, a jogszabály értelmében az adott évfolyam végén, de legkésőbb a tanulmányok befejésekor vissza kell adni a könyvtár részére.

A könyveket eredeti állapotukban kell visszaszolgáltatni, tehát a kitöltött, szakadt, összefirkált, megrongált könyveket nem lehet visszaadni, azokat ki kell fizetni!

Természetesen azokat a munkafüzeteket, munkatankönyveket, amelyeknél a használat lényege az, hogy dolgozzanak benne, nem kell visszadni.

 

Börcsök Katalin

könyvtáros