Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

NGA pályázat - 2024

NGA pályázat - 2024
A Nemzeti Gundel Alapítvány támogatására idén is lehet pályázni. A feltételek a cikkben.

 

 

 

A Nemzeti Gundel Alapítvány a 2024-es évben is támogatja

az iskola tanulóinak és oktatóinak szakmai fejlődését.

 

 

 

A Nemzeti Gundel Alapítvány pályázati rendszere a 2024-es évre

 

 

I.     Feltételrendszer

1. Pályázhat egyénileg iskolánk tanulója, tanára vagy egy csoport (akár két-három fő) vagy osztály is.

 

2. Pályázni lehet minden olyan program megvalósításához, mely összhangban áll az NGA célkitűzéseivel.

(Lásd az aulai faliújságon!)

Pl. vendéglátóipari és idegenforgalmi továbbképzés helyben vagy külső helyszínen, kirándulás, versenyen való részvétel versenyzőkén vagy nézőként, vagy verseny szervezése. Lehet a programmal kapcsolatos utazási-, szállásköltség, belépődíj, tiszteletdíj, alapanyagköltség, tanfolyamdíj egyéb szervezéssel kapcsolatos költség.

Fontos: A fentiekből mindenki a szakjának megfelelőt válassza ki.  Pl. Szakács, cukrász pincér osztálynál szállásköltséget nem, de bármilyen kóstolót szívesen támogatunk.

 

3. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai program

       •       leírását,
       •       várható költségét,
       •       az alapítványtól kért támogatás összegét,
       •       tervezett létszámot,
       •       tervezett időpontot (elég a hónap).

 

4. Beszámoló készítése: A megvalósult programot követő 15 napon belül beszámolót kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a Program leírását, kiemelten a szakmai eredményeit, hogy hányan vettek részt valamint a költségelszámolást. Kérünk maximum 3 db képet, melyen a résztvevők szerepelnek a program ideje alatt.

 

5. Amennyiben nem valósul meg a program vagy nem készül beszámoló a programról, az alapítvány visszakérheti a támogatást.

 

 

II.     A pályázati határidők:

    •       kiírása (közzététel): 2024. február 1.
    •       beadási határidő: 2024. február 18. (elektronikusan: nga@gundeliskola.hu címre)
    •       elbírálás közzététele legkésőbb: 2024. március 1.
    •       megvalósítás: 2024. március – 2024. december 16-ig

 

 

III.     Elbírálási szempontok

    •       A kiírt feltételeknek megfelel-e a pályázat.
    •       Mennyire szolgálja az egyén vagy a csoport szakmai fejlődését.
    •       Az NGA célja és így a bírálók figyelembe veszik, hogy jelen pályázattal, minél több programot tudjanak támogatni, ezzel egyidejűleg nem cél, hogy egy-egy programot 100 %-ban támogasson, azaz előfordulhat, hogy a kért támogatásnak csak egy részét tudjuk odaítélni.
    •       Az elbírálásnál a pályázat bírálói figyelembe veszik az összes beérkezett pályázatban szereplő igényelt összeget, valamint a Pályázati program egészére az NGA rendelkezésre álló keretösszeget, mely maximum 1 500 000 Ft.

 

 

IV.     A pályázatok bírálatát végzi:

  Az NGA Kuratórium tagjai

 

 

Budapest, 2024. január 31.

 

NGA Kuratórium