Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Ha teheti, e-mailben intézze az ügyeit! Személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban: K: 8.00 - 14.00 Sz: 8.00 - 14.00 Cs: 8.00 - 14.00

TRAMBULIN -Tehetséggondondozó Ösztöndíj

TRAMBULIN -Tehetséggondondozó Ösztöndíj
Ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges, de nehéz körülmények között élő tanulók! Részletek a cikkben.

 

 

Trambulin

 

 

"Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 3,7-es tanulmányi átlagot elérő 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulók részére

„TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

elnevezéssel pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat kíván nyújtani tanulmányi előmenetelük elősegítésére, valamint tehetségük kibontakoztatásához, továbbfejlesztéséhez, és pályaválasztásuk megkönnyítéséhez.

 

A tanulók az alábbi feltételek együttes fennállása esetén pályázhatnak:

  • Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • 10., 11. illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója;
  • a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi eredményének átlaga a magatartás és szorgalom jegyek  beleszámítása nélkül eléri vagy meghaladja a 3,7-et,
  • a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét (142.500 Ft) nem haladja meg. 

 

A kiválasztásnál előnyt élvezhet a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű diák, akinek a családjában a tehetséggondozás finanszírozása nehézséget okoz.

 

A pályázat elbírálásánál plusz pontot kapnak azon tanulók, akik tanulmányi versenyeken helyezést értek el, vagy az iskolai élet aktív résztvevői."

 

 

Cél a tehetséges tanulók eredményeinek elismerése, képességeik folyamatos fejlesztése, hozzájárulás a kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához.

 

Elérhető összeg a 2021-2022-es tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft!

 

A tanulói pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 11.