Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Ha teheti, e-mailben intézze az ügyeit! Személyes ügyintézés: H-SZ: 8.00 - 16.30 CS: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Miben segít Neked az ifjúságvédelmi felelős és a szociális segítő?

Miben segít Neked az ifjúságvédelmi felelős és a szociális segítő?
Idén ismét bővült a tanulókat segítők köre. Az ifjúságvédelmi felelős mellett, a IX. kerületnek köszönhetően, már szociális segítőhöz is fordulhatnak a diákok. A cikkben olvashatóak a részletek.

 

Akikhez fordulhattok:

Kürthy István                                                          Fekete Ágnes

gyermek és ifjúságvédelmi felelős                            iskolai szociális segítő

Tel: +36 1/ 280-6820/105 mellék                              Tel: +36 1/ 280-6820/105 mellék

E-mail: ikurthy@gundeliskola.hu                              E-mail: feketeagnes@gundeliskola.hu

 

H-P: 8-16                                                                  K, Cs: 9-15

 

 

Milyen problémákkal fordulhatsz az ifjúságvédelmi felelőshöz és a szociális segítőhöz?

 • Ha az iskolához köthető problémáid akadtak - beilleszkedési nehézség, szorongás, félelmek, magatartásbeli problémák stb.;
 • Ha családon belüli problémáid adódtak - bántalmazás, szülők közötti konfliktusok, válás, veszteség feldolgozás, anyagi problémák, szenvedélybetegség;
 • Ha a jövőddel kapcsolatban vannak kérdéseid - beiskolázás, tanulmányi előmenetel, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségek kibontakoztatása (pályaorientáció);
 • Ha krízishelyzetbe kerültél – problémáidat úgy érzed egyedül nem tudod megfogalmazni vagy megoldani.

 

Miben és hogyan tudunk segíteni?

 • Segítő beszélgetést tudunk nyújtani, problémáid feltárására;
 • Tanácsadást nyújtunk a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás (gyermekek, szülők, pedagógusok számára);
 • Közvetítés a szülő és a pedagógus, a gyermek és a pedagógus, a gyermek és gyermek, vagy több szülő közötti konfliktusban, részvétel a megbeszéléseken;
 • Közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, drogambulancia, stb.);
 • Segítségnyújtás a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelésében és feltárásában;
 • Aktivizáljuk az iskolát körülvevő intézményrendszerrel való kapcsolati hálót (pl. közösségi terek);
 • A pedagógiai szakszolgálatokkal egyeztetett módon nyújtunk segítséget a tanuló számára;
 • Pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása.

 

Ezen kívül, amit nyújtani tudunk:

 • Csoportfoglalkozások megtartása (pl. prevenciós tevékenység végzése, érzékenyítő foglalkozások tematikus tartalommal);
 • Osztályközösségekben jelentkező nehézségek kezelésének, megoldásának támogatása (pl. agresszió, kirekesztés, Bullying);
 • Együttműködés a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal (rendőrség, gyámhatóság, gyámhivatal), szervezetekkel (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, ÁNTSZ, Vöröskereszt) és személyekkel (védőnő, orvos).