Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Ha teheti, e-mailben intézze az ügyeit! Személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban: K: 8.00 - 14.00 Sz: 8.00 - 14.00 Cs: 8.00 - 14.00

Iskolai szociális munkás

A szociális munkás feladatkör egy teljesen új szolgáltatás iskolánkban. Kürthy István 2009 óta dolgozik nálunk, mint iskolai szociális munkás. Fő feladata, hogy a tanulást és tanítást nehezítő személyes jelegű problémák leküzdésében segítse a diákokat, szüleiket, valamint a pedagógus kollégákat.

 

AlapvetÅ�en az alábbi tevékenységekben lehet rá számítani

 

• tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben

• tanácsadás tanár-diák konfliktusban

• tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél

• ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség,

• pályázati tanácsadás

• tanácsadás szülÅ�nek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési - életkérdésekben

• megelÅ�zÅ� – felvilágosító tevékenységek (drog, alkohol, dohányzás, bűn, nem kívánt terhesség, nemi betegségek,) végzése.

• diákok-szülÅ�k delegálása (közvetítése) különbözÅ� szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia, stb.)

• tanácsadás és közvetítés szülÅ�-gyermek kapcsolatban

 

„Munkám alapja a bizalom és a semlegesség. Az iskolai szociális munkással a diákok nem tanár-diák, hanem inkább mellérendelt viszonyban vannak, ezért is tegezÅ�döm a diákokkal és hangsúlyozom ki mindenhol, hogy nem vagyok „tanár úr”.

A felmerülÅ� problémákat törekszünk „házon belül” orvosolni. A tanulókkal önkéntesen, vagy az osztályfÅ�nök közvetítésével kerülök kapcsolatba.”

Kürthy István

 

ElérhetÅ�ség

Kürthy István

iskolai szociális munkás

Tel: +36 1/ 280-6820/105 mellék

E-mail: