Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Információ a 2020-as érettségi vizsgáról

Információ a 2020-as érettségi vizsgáról
Információk a 2020-as tavaszi érettségi vizsgákról.

 

Tisztelt Tanulók, Szülők és Tanárok!

 

 

 

A Kormány 2020. április 16-án megalkotott rendelete (119/2020. (IV.16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről) és az  Oktatási Hivatal honlapján közzétett részletes tájékoztató alapján elkészítettem a BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskola végzős diákjainak, szüleiknek és a tanároknak szóló tájékoztatót.

 

Kérek minden érdekeltet, hogy nagyon figyelmesen tanulmányozza végig ezt a tájékoztatót!

Különösen fontos az időpontok ismerete és betartása!

 

Az idei érettségi teljes értékű és egyenértékű más időszakokban szerzett érettségi végzettséggel.

 

Ebben és csak ebben a vizsgaidőszakban a fenti rendelet alapján kizárólag írásbeli vizsgák lesznek, kivéve,

 • a csak szóbeli vizsgarésszel rendelkező tárgyakat (pl: 12. A célnyelvi civilizáció),
 • ha valakinek felmentése van az írásbeliség alól (erről írásbeli határozattal kell rendelkezni),
 • ha az írásbeli vizsga eredménye 12% és 25% közé esik (ekkor szóban lehet javítani).

 

Az írásbelik időpontjai megegyeznek a tanév rendjében leírt időpontokkal, azzal a kis eltéréssel, hogy a május 4-én a magyar nyelv és irodalom, május 5-én a matematika, május 6-án a történelem, május 7-én az angol idegen nyelv és május 8-án a német idegen nyelv írásbeli kezdési időpontja egyaránt 9 óra lesz.

Május 12-én a földrajz 14 órakor, május 14-én az ágazati szakmai tárgy 8 órakor és május 15-én az informatika 8 órakor fog kezdődni.

 

Kérelem 2020. április 21. éjfélig

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a vizsgázónak joga van kérni vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását.

Amennyiben a törlést kezdeményezi, akkor a következő vizsgaidőszakban (2020. ősze) jelentkezhet ismét érettségi vizsgára.

 

A törlést vagy változtatást az iskolához benyújtott kérelemmel lehet kezdeményezni 2020. április 21-én éjfélig. Ezt követően nincs mód kérelem benyújtására.

A kérelmet és annak kitöltési útmutatóját megtalálhatják a következő linken:

Érettségi jelentkezés módosítása

 

 

A kérelmet kitöltve a titkarsag@gundeliskola.hu email címre lehet elküldeni 2020. április 21-én éjfélig. A kérelmet értelemszerűen, az útmutató alapján kell kitölteni és elküldeni. Az egyedi érettségi iktatószámot az osztályfőnöktől kérheti el az, akinek szüksége van rá.

 

Mit lehet változtatni ebben a kérelemben a korábbi érettségi jelentkezéshez képest?

  • törölni lehet az összes tantárgyból az érettségi jelentkezést (ha később szeretne érettségizni),
  • az emelt szintű vizsgák szintjét (bármely tantárgyból) középszintűre lehet módosítani,
  • és kizárólag idegen nyelvből – a középszintű jelentkezést emelt szintűre lehet módosítani.

 

A kérelem benyújtásakor érdemes mérlegelni a tanulói jogviszony megszűnésével járó következményeket, azt, hogy ősszel teljes (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarészek) érettségi vizsga lesz valószínűleg, és feltehetően nem az anyaiskolában, hanem másik iskolában zajlik majd a vizsga, illetve a tanuló jelenlegi és őszre várható felkészültségét.

 

A BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskola minden lehetséges módon védeni kívánja a vizsgázók és a tanáraik egészségét. Ennek érdekében május 3-tól minden nap fertőtlenítjük az egész iskolát. Következetesen be fogjuk tartani és be fogjuk tartatni a távolságtartási szabályokat. Ehhez kérem a vizsgázók fegyelmezett magatartását. Tervezzük személyes védőeszközök és fertőtlenítő eszközök biztosítását is. Ennek kialakítása (mennyiség, típus és az ellátottak köre) még folyamatban van.

Fokozottan kérem a vizsgázóktól, hogy minden olyan eszközt hozzanak magukkal, amit az érettségin használni kell és lehet:

  • kék tollak,
  • ceruza, vonalzó,
  • számológép,
  • függvénytábla,
  • szöveggyűjtemény,
  • szótár,
  • atlasz stb.

Az eszközök cserélgetésének kiküszöbölésével is csökkenteni tudjuk a fertőzés kockázatát. Természetesen szükség esetén biztosítjuk a függvénytáblát, szöveggyűjteményt, szótárt, atlaszt, de a saját segédeszközök használata biztonságosabb.

 

A rendelet értelmében a javított dolgozatok megtekintésének időpontja május 28-29.

Ekkor is szervezetten, a tumultus elkerülésével oldjuk majd meg a dolgozatok megtekintését.

 

A kijavított dolgozatokhoz kapcsolódó észrevételeket június 2-án 16 óráig lehet benyújtani az titkarsag@gundeliskola.hu email címre

 

Az esetleges emelt szintű szóbeli vizsgák 2020. június 5. és 9. között lesznek. A pontos időpontokról és helyszínekről a fogadó iskolák értesítik a vizsgázókat.

 

A szükséges középszintű szóbeli vizsgák június 11. és 16. között hétköznapokon lesznek a Gundel Károly Iskolában.

Pontos időpont és terem beosztást kapnak tőlünk az érintett vizsgázók és vizsgáztatók május végén.

 

Sikeres és eredményes vizsgázást kívánok minden vizsgázónak és vizsgáztatónak!

 

 

     Kóbor Zoltán

       tagintézmény-vezető

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

    Gundel Károly Szakképző Iskolája