Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Ha teheti, e-mailben intézze az ügyeit! Személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban: K: 8.00 - 14.00 Sz: 8.00 - 14.00 Cs: 8.00 - 14.00

Gyermek- és ifjúságvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem
A gyermekvédelmi teendők ellátása az igazgató és az összes pedagógus feladata és kötelessége. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős ezt a munkát koordinálja. Ezen belül feladatai:

 

 

 

 

 

 

 

 • együttműködés a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal (rendőrség, gyámhatóság, gyámhivatal), szervezetekkel (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, ÁNTSZ, Vöröskereszt) és személyekkel (védőnő, orvos)
 • diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, drogambulancia, stb.)
 • ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség,
 • megelőző – felvilágosító tevékenységek (drog, alkohol, dohányzás, bűn, nem kívánt terhesség, nemi betegségek) végzése
 • tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési - életkérdésekben
 • tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben
 • tanácsadás és közvetítés szülő-gyermek kapcsolatban
 • tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél
 • tanácsadás tanár-diák konfliktusban
 • pályázati tanácsadás
 • diákmunkák közvetítése

 

Kürthy István

gyermek és ifjúságvédelmi felelős

 

Elérhetőség

Kürthy István

iskolai szociális munkás

Tel: +36 1/ 280-6820/105 mellék

E-mail: ikurthy@gundeliskola.hu