Tájékoztató a kiscsoportos gyakorlatról

Tisztelt Gazdálkodóegység Vezető!

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy végzett tanulói minél nagyobb szakmai tudással rendelkezzenek, hogy megfeleljenek a munkaerő piaci elvárásoknak.

Az érvényes Szakképzési Törvény értelmében, míg a szakmai elméleti képzés az szakképző iskola feladata, addig a tanulószerződéses tanuló szakmai gyakorlati képzése kizárólag a Gazdálkodó Egységek feladatává vált. 1

Korábban a szokásjog és a társadalmi elvárások alapján a gyakorlati vizsgára való felkészítésben a szakiskolák is részt vettek az un. kiscsoportos gyakorlatokon keresztül. Azonban erre ma már az iskolák nem kapnak külön támogatást 2,  tekintettel a már idézett Szakképzési Törvényre.

Előfordulhat, hogy a Gazdálkodó Egységek tevékenysége nem öleli fel a teljes tananyagot, melyet a Szakmai és Vizsgakövetelmény tartalmaz.  Ezértlehetőség van az iskolával kötött Együttműködési Megállapodásalapján a tanulók tanórán kívüli felzárkóztató gyakorlati felkészítésére, ami a sikeres vizsgát segíti elő. A vizsgakövetelményekre való felkészítés feladatátvállalásának finanszírozása nyersanyag tekintetében a Gazdálkodó Egységekre hárul.

Ez a kb. havi 4.000,- Ft/ tanuló összeg ugyan a Szakképzési Hozzájárulásból nem igényelhető vissza, de költségként elszámolható. A Szakképzési Hozzájárulásból visszaigényelhető költségek, még átalányösszegű visszaigénylés esetén is a mindenkori minimálbér 200%-a4(147.000,-Ft/év/tanuló 2010. évben). A tanulószerződés tanulók után további adókedvezményeket igénybe vehetnek a Gazdálkodó Szervezetek. 5

Természetesen a Megállapodás megkötésére, az ilyen irányú együttműködésre mi nem kötelezhetjük Önöket. Kizárólag a tanuló és a szakma érdekeit szem előtt tartva kínáljuk fel ezt a lehetőséget. 

Abban az esetben, ha Önök nem kívánnak élni a lehetőséggel, akkor a tanuló gyakorlati vizsgára való felkészítése az érvényes jogszabályok szerint a gyakorlati munkahely feladatává válik, és   ebben az esetben a tanuló nem vehet részt a tanórán kívüli vizsgafelkészítő gyakorlatokon, mivel ennek részbeni finanszírozása Önök által nem biztosított.

Szóbeli egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésükre!

Jelen levelünk tartalmával, jogszerűségével a melléklet levél tanulsága szerint a BKIK is egyet ért.

 

Budapest, 2010. december 10   

 

Kovács László

szakmai igazgatóhelyettes

Gundel Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola
06-20-960-55-79

 

1 7. § (1) Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél- a 19. §-ban foglaltak kivételével - a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik.

2Törvény a 2010 évi költségvetésről

16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  98 000 forint/fő/év

 A hozzájárulás igénylési feltételei:….

d) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe az önkormányzat a tanulószerződés alapjánnem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek.

 

3 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

I. Fejezet

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés

15. §

(4) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést végző vállalkozás által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak. .. A gyakorlati képzés szervezésében - a gyakorlati képzés szervezőjével kötött megállapodás alapján - a központi képzőhely is részt vehet.

 

4 A szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolható költségek (kiadások)

  • Tanulóknak juttatott munkaruha, védőeszköz, tisztálkodási eszköz, étkezés, útiköltség, szállásköltség.
  • Tanulók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása.
  • Szintvizsga szervezése.
  • Adminisztráció költségei.
  • Munkaviszonyban álló oktató díjazása.
  • Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, bérlete, működtetéséhez szükséges szoftverek.
  • Alapképzést is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásainak díjai.
  • Anyagköltség.

Vagy: 

  • További költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként évente a minimálbér 200 százalékának megfelelő összeg (általány elszámolás).
  • Valamint a tanulók pénzbeli juttatása, járulékokkal.

 

5   1995. évi CXVII. törvény  a személyi jövedelemadóról

49/B. § (1) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét

 

(6) ……. vállalkozói bevétel – legfeljebb annak mértékéig – csökkenthető:

a)………………….a szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával.  (Ami 211.680 ft/fő/év adóalapot csökkentő tétel)

 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:

i) az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka, ha az adózó a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve 12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi.

Legfrissebb hírek

Események

Első tanítási nap, tanévnyitó

2018. szeptember 3. 8.00 ill. 11.00.

Gólyatábor

2018. augusztus 29-31.

Javítóvizsgák

2018. augusztus 27-28.

Beiratkozás

2018. június 21-22.

Tanévzáró

2018. június 15.

Eseménynaptár

július 2018
H K Sze Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31