Tájékoztató a kiscsoportos gyakorlatról

Tisztelt Gazdálkodóegység Vezető!

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola mindent megtesz annak érdekében, hogy végzett tanulói minél nagyobb szakmai tudással rendelkezzenek, hogy megfeleljenek a munkaerő piaci elvárásoknak.

Az érvényes Szakképzési Törvény értelmében, míg a szakmai elméleti képzés az szakképző iskola feladata, addig a tanulószerződéses tanuló szakmai gyakorlati képzése kizárólag a Gazdálkodó Egységek feladatává vált. 1

Korábban a szokásjog és a társadalmi elvárások alapján a gyakorlati vizsgára való felkészítésben a szakiskolák is részt vettek az un. kiscsoportos gyakorlatokon keresztül. Azonban erre ma már az iskolák nem kapnak külön támogatást 2,  tekintettel a már idézett Szakképzési Törvényre.

Előfordulhat, hogy a Gazdálkodó Egységek tevékenysége nem öleli fel a teljes tananyagot, melyet a Szakmai és Vizsgakövetelmény tartalmaz.  Ezértlehetőség van az iskolával kötött Együttműködési Megállapodásalapján a tanulók tanórán kívüli felzárkóztató gyakorlati felkészítésére, ami a sikeres vizsgát segíti elő. A vizsgakövetelményekre való felkészítés feladatátvállalásának finanszírozása nyersanyag tekintetében a Gazdálkodó Egységekre hárul.

Ez a kb. havi 4.000,- Ft/ tanuló összeg ugyan a Szakképzési Hozzájárulásból nem igényelhető vissza, de költségként elszámolható. A Szakképzési Hozzájárulásból visszaigényelhető költségek, még átalányösszegű visszaigénylés esetén is a mindenkori minimálbér 200%-a4(147.000,-Ft/év/tanuló 2010. évben). A tanulószerződés tanulók után további adókedvezményeket igénybe vehetnek a Gazdálkodó Szervezetek. 5

Természetesen a Megállapodás megkötésére, az ilyen irányú együttműködésre mi nem kötelezhetjük Önöket. Kizárólag a tanuló és a szakma érdekeit szem előtt tartva kínáljuk fel ezt a lehetőséget. 

Abban az esetben, ha Önök nem kívánnak élni a lehetőséggel, akkor a tanuló gyakorlati vizsgára való felkészítése az érvényes jogszabályok szerint a gyakorlati munkahely feladatává válik, és   ebben az esetben a tanuló nem vehet részt a tanórán kívüli vizsgafelkészítő gyakorlatokon, mivel ennek részbeni finanszírozása Önök által nem biztosított.

Szóbeli egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésükre!

Jelen levelünk tartalmával, jogszerűségével a melléklet levél tanulsága szerint a BKIK is egyet ért.

 

Budapest, 2010. december 10   

 

Kovács László

szakmai igazgatóhelyettes

Gundel Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola
06-20-960-55-79

 

1 7. § (1) Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél- a 19. §-ban foglaltak kivételével - a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik.

2Törvény a 2010 évi költségvetésről

16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  98 000 forint/fő/év

 A hozzájárulás igénylési feltételei:….

d) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe az önkormányzat a tanulószerződés alapjánnem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek.

 

3 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

I. Fejezet

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés

15. §

(4) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést végző vállalkozás által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak. .. A gyakorlati képzés szervezésében - a gyakorlati képzés szervezőjével kötött megállapodás alapján - a központi képzőhely is részt vehet.

 

4 A szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolható költségek (kiadások)

  • Tanulóknak juttatott munkaruha, védőeszköz, tisztálkodási eszköz, étkezés, útiköltség, szállásköltség.
  • Tanulók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása.
  • Szintvizsga szervezése.
  • Adminisztráció költségei.
  • Munkaviszonyban álló oktató díjazása.
  • Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, bérlete, működtetéséhez szükséges szoftverek.
  • Alapképzést is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásainak díjai.
  • Anyagköltség.

Vagy: 

  • További költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként évente a minimálbér 200 százalékának megfelelő összeg (általány elszámolás).
  • Valamint a tanulók pénzbeli juttatása, járulékokkal.

 

5   1995. évi CXVII. törvény  a személyi jövedelemadóról

49/B. § (1) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó az e tevékenységéből származó vállalkozói bevételét

 

(6) ……. vállalkozói bevétel – legfeljebb annak mértékéig – csökkenthető:

a)………………….a szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24 százalékával.  (Ami 211.680 ft/fő/év adóalapot csökkentő tétel)

 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:

i) az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka, ha az adózó a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, illetve 12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi.

Legfrissebb hírek

Események

Eseménynaptár

március 2019
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31