Adatvédelem - adatbiztonság

Adatvédelem - adatbiztonság

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum valamint a Budapesti Vendéglátóipari és Humán SzC Gundel Károly Szakképző Iskolája adatvédelemmel kapcsolatos szabályozása a lap alján letölthető szabályzatokban olvashatóak.

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató[1] törvényi előírás alapján történő adatkezelésről

 

 

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája tájékoztatja Önt, hogy gyermeke alábbi adatait a tanulói jogviszony létesítése és fenntartása, illetve a szakképesítés megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából kértük be, törvényi előírás, felhatalmazás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 41. §; illetve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény) alapján.

 

 

Tanuló

 

 • neve

 • születési helye és ideje

 • állampolgársága

 • lakóhelyének, tartózkodási helyének címe

 • társadalombiztosítási azonosító jele

 • oktatási azonosító száma

 • a tanuló diákigazolványának sorszáma

 • a tankönyvellátással kapcsolatos adatok

 • kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok.

 • nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma

 • egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményekre vonatkozó adatok

 • az iskolai rendszerű szakképzésben munkaruha biztosításához szükséges adatok

 

 

Szülő, törvényes képviselő

 

 • neve

 • lakóhelye, tartózkodási helye

 • telefonszáma, e-mail címe

 

 

Az adatok bevezetésre kerülnek a beírási naplóba, elektronikus naplóba, törzskönyvbe; illetve a tanuló nyilvántartásra szolgáló központi elektronikus adatrendszerekbe (pl. KIR, INYR, NETFIT-rendszer) is felvezetésre kerülnek. Az adatok ezen rendszerekben történő továbbítása megfelelően biztosított. Az adatok a jogszabályi előírások szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

 

Tájékoztatjuk, hogy adataival kapcsolatban:

 • azok megváltozása, vagy esetleges véletlen elírása miatt Ön adathelyesbítés kéréssel fordulhat az iskolához, kérelmében feltüntetve a helyesbítéskérés okát, illetve megnevezve a helyes adatokat tartalmazó közokiratot (helyesbítéshez való jog);

 • jogosult arra, hogy az iskola szabályzataiban meghatározott módon személyes adatairól és azok kezeléséről tájékoztatást kapjon (hozzáférési jog);

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be.

 

 

 
[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján.

 

 

 

 

Legfrissebb hírek

Események

Iskolai ünnepély

2019. október 22.

Tanári kirándulás

2019. szeptember 21.

Gólyaavató

2019. szeptember 6.

Tanévnyitó

2019. szeptember 2.

Eseménynaptár

október 2019
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31